Saturday, November 11, 2006

Vintersorg - Till Fjalls - video clip

This is from the album "Till Fjalls" and song has duration 6:42.

Vintersorg is a Swedish progressive, folk/viking, black metal-influenced band formed in 1994 under the name Vargatron (Wolfthrone in English). Lyrically, the band deals with topics on fantasy, mythology, nature, the cosmos and metaphysics. Vintersorg means "Winter Sorrow," but the name was taken from the Isfolket series by Margit Sandemo where the character Vintersorg is the son of a great pagan leader.

Vintersorg are: Vintersorg, Mattias MarklundLyrics

Till Fjalls

Tradens lavsal i brandgul skifting flammar
Hasten uppvaknar att galda livets la¥n
Branternas sagosynmin tarstiga sjal nu ammar
Neraver ormlikt ringlar sig a¥n

Tungt jag uppfar strava blint i senkskymningsbla¥sten
Vid bergvaggar maktiga som en valdig katedral
Nordstormens andedrakt a¥terfader frosten
Dar klipporna bildar den Marka tempelsal

Till Fjalls, Till Fjalls dar storm mig famnar
Till Fjalls, Till Fjalls vakad av ramnar

Mot himlabrynet avtecknas fjallets bradrahajder
Snasmyckade toppar likt tinnar och torn
De sa¥tar upp mot skyn nar drangsol lyser najder
I den stiglasa utmark ljuder fullandningens horn


Till Fjalls, Till Fjalls dar storm mig famnar
Till Fjalls, Till Fjalls vakad av ramnar

No comments: